Գուրգեն   Քոթանջյան

Մասնագիտական փորձ

 

2018թ. –ից  Փրիորիթի իրավաբանական գրասենյակ Պաշտոն. հիմնադիր— տնօրեն

2013թ. –ից  Փաստաբան

2010–2013  Կազմակերպություն. Զանգվածային ոչնչացման զենքի չտարածման խնդիրների հետազոտական կենտրոն ՀԿ (ԶՈԶՉԽՀԿ) Պաշտոն. իրավախորհրդատու.

 

Կրթություն


2016թ. –ից   Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (գիտական աստիճանը շնորհվել է ԵՊՀ-ում գործող 001 մասնագիտական խորհրդի կողմից ԺԲ 00.05 թվանիշով՝ քրեական իրավունք, կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք)

2010–2013  ԵՐԵՎԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ.  Հայցորդ

2007–2009  ԵՐԵՎԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ. Գիտական աստիճան. Իրավագիտության մագիստրոս (քաղաքացիաիրավակամ մասնագիտացում)

2003–2007  ԵՐԵՎԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ.  Գիտական աստիճան. Իրավագիտության բակալավր

1993–2003  Ն.Վ.Գոգոլի անվան միջնակարգ դպրոց

 

Անդամակցություն

2013թ. –ից   Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատ

2011թ. –ից  Մարդու իրավունքների, քաղաքականության  և  հումանիտար պրոբլեմների  միջազգային  ասոցիացիա

2008թ. –ից  Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միություն

 

Համակարգչային հմտություններ

Windows XP, MS Office (Word, Excel, Access, Power Point, Front Page), Internet Explorer (Web search),

 

Լեզուներ

Հայերեն- գերազանց

Ռուսերեն- գերազանց

Անգլերեն- լավ

 

Այլ տեղեկություններ

Իրավական մշակույթի զարգացման ինստիտուտ  հկ-ի համահիմնադիր:

Ավելի  քան  մեկ   տասնյակ  գիտական  հոդվածների  հեղինակ: