Փրիորիթի (Priority Legal) իրավաբանական գրասենյակի գործունեության ոլորտը բավականին ընդարձակ է: Այն ներառում է քաղաքացիական և վարչական իրավունքին վերաբերող գրեթե բոլոր ինստիտուտները: Միևնույն ժամանակ գործունեության առանձին ոլորտներով զբաղվում են մեր թիմի՝ հատուկ այդ ոլորտներում մասնագիտացած ներկայացուցիչները, ինչը նպաստում է իրավական խնդիրների ավելի արագ և արդյունավետ լուծմանը

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Փրիորիթի (Priority Legal) իրավաբանական գրասենյակը համակողմանի և սպառիչ իրավաբանական խորհրդատվություն է տրամադրում իրավական բոլոր հարցերի վերաբերյալ: Բացի այդ, նախնական խորհրդատվությունը մինչև 30 րոպե/ և ոչ ծավալուն փաստաթղթերի /մինչև 10 էջ/ ուսումնասիրությունը մեր գրասենյակը իրականացնում է անվճար

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

Մարդկային (հատկապես գործարար) փոխհարաբերությունների ներկա փուլում փաստաթղթերի դերն ու նշանակությունը դժվար է գերագնահատել: Տարաբնույթ պրոպլեմներից խուսափելու համար կարևոր է, որպեսզի այդ փաստաթղթերը կազմված լինեն գրագետ և իրավական պահանջներին համապատասխան

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ

Դատական ներկայացուցչությունը փաստաբանական գործունեության հիմնական և տարածված տեսակներից է: Փաստաբանը իրավաբանական խորհրդատվություն անցկացնելուց և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ուսումնասիրելուց հետո պարզում է գործի էությունը, որոշում դատարանում տվյալ գործը ներկայացնելու մարտավարությունը

ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

+374 77 78 68 08 (viber), 011 200 933, 096 785 808, 077 786 808  info@prioritylegal.am Priority Legal Office