ՓԱԹԵԹ ԲԻԶՆԵՍ ՄԱԿՐՈ

ԲԻԶՆԵՍ  ՄԱԿՐՈ  փաթեթում  ներառված  ծառայությունները  նախատեսված  են  Խոշոր  բիզնեսի  պահանջմունքները բավարարելու   համար:  Այս  փաթեթը  ձեռնտու  է  նրանով,  որ բաժանորդագրվելու  դեպքում  կազմակերպության իրավական ծանրաբեռնվածությունը զգալիորեն նվազում է՝  ընդհուպ կազմակերպությանը ազատելով իրավաբանական ստորաբածանման կամ իրավաբանի անհրաժեշտությունից:   Միևնույն  ժամանակ,  պատվիրատուն ստանում է իրավաբանական ծառայություններ  իրավունքի տարբեր ոլորտներում մասնագիտացած և համապատասխան փորձ ունեցող մասնագետների  խմբի  կողմից:

Փաթեթում  ներառված  ծառայություններն են՝

  • Իրավաբանական խորհրդատվություն – 40 ժամ,
  • Փաստաթղթերի /պայմանագիր, լիազորագիր, դիմում, հրաման և այլն/ կազմում – 15 հատ,
  • Իրավաբանական փորձաքննություն –  մինչև  150 էջ,
  • Դատական ներկայացուցչություն— 30%   զեղչ:

 

Փաթեթի  արժեք  կազմում  է ՝

 

  • 1 ամիս բաժանորդագրվելու դեպքում – 390 000 դրամ,
  • 3 ամիս բաժանորդագրվելու դեպքում – 370 000 դրամ,
  • 6 ամիս բաժանորդագրվելու դեպոքում- 330 000 դրամ,
  • 1 տարի բաժանորդագրվելու դեպքում – 290 000  դրամ:

 

Անհրաժեշտության  դեպքում  փաթեթում  ներառված  ծառայությունների  ցանկը  պատվիրատուի  և  կատարողրի  փոխհամաձայնությամբ  կարող է  փոփոխվել  և  լրացվել: